راهکار| راهکار هایی برای بهینه سازی فرایند ثبت داده

نرم افزار  ثبت و نظارت بر فرایند تولید

مدیریت گردش داده های تولید با در نرم افزار های مدیریت و نظارت تولید

راهکارهای مبتنی بر وب

راهکار تبدیل اکسل و اکسس به وب

راهکار های تحت وب برای تبدیل فرم های اکسل و اکسس به وب

راهکارهای مبتنی بر وب

نرم افزار آرشیو اسناد شرکت

نرم افزار های آرشیو اسناد،راهکار های موثر نگهداری و دسترسی به اسناد .

راهکارهای مبتنی بر وب

نرم افزار مدیریت اموال شرکت

راهکار های مدیریت اموال و دارایی های شرکت و سابقه بهره برداری

راهکارهای مبتنی بر وب

نرم افزار آزمایشگاه کالیبراسیون

نرم افزار آزمایشگاه های کالیبراسیون صنعتی و ابزاردقیق و آزمایشگاه های مهندسی

راهکارهای مبتنی بر وب

نرم افزار نگهداری و تعمیر

راهکارتحت وب عملیات نت( نگهداری و تعمیر ) در صنعت

راهکارهای مبتنی بر وب

نرم افزار مدیریت داده چاپ  روی ورق فلزی

راهکار مدیریت داده برای شرکت های خدمات چاپ روی ورق فلزی و قوطی

راهکارهای مبتنی بر وب

هدف ما

تجربه خوشایند سیستمی

هدف ما،تولید محصولات نرم افزاری اختصاصی در زمینه های متنوع کاری و با هدف بهبود فرایند فعالیت های شرکت ها است. ما باور داریم،تجربه شما در حوزه تخصصی خودتان، در کنار تجربیات ما در زمینه طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای فرایندی و کاربردی مبتنی بر بستر وب می تواند به تولید یک محصول نرم افزار اختصاصی منتهی شود که علاوه بر حفظ و نگهداری داده ها و دانش کسب شده شرکت ،به مدیران در بهبود فعالیت های روزانه کارکنان و تصمیم گیری های آنی نقش موثر داشته باشد. تلاش می کنیم تا نرم افزارتولید شده، مبتنی بر فرایند های اختصاصی شرکت ها و بر پایه الزامات و استاندارد های معرفی شده از طرف شما پیاده سازی شود تا تمام سطوح کاربری تجربه خوشایندی از سیستمی شدن فرایند را در ذهن داشته باشند.