راهکار| >نرم افزار ثبت و نظارت بر فرایند تولید

نرم افزار ثبت و نظارت بر فرایند تولید

نرم افزار ثبت و نظارت بر فرایند تولید

نرم افزار های فرایند تولید، یا مدیریت فرآیند تولید می توانند تمامی داده های در گردش شرکت را چه در سطح اداری و چه داده های خط تولید و مراحل ساخت را جمع آوری نمایند.ماهیت این نرم افزار ها به شرکت ها کمک می کند تا فرم های کاغذی را از چرخه سازمانی حذف نمایند و به این صورت علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها ،بستر مناسبی برای پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش فراهم آورند.این نرم افزار ها منطبق بر ساختار تولید شرکت طراحی و پیاده سازی می شوند و  با توجه به تعامل تیم نرم افزار و مدیران شرکت،که در مرحله پیش طراحی و در طول انجام پروژه وجود دارد تمامی استاندارد های ورود اطلاعات مبتنی بر سیاست های شرکت بوده و الزامات مورد نظر رعایت می شود.
نرم افزار های مدیریت فرایند تولید ،با توجه به بخش های سازمانی شرکت سفارش دهنده می تواند شامل بخش های مختلف اداری یا فنی باشد و سیاست های شرکت تعیین کننده سطوح دسترسی کارکنان بخش های مختلف به داده ها و فرم های ورود اطلاعات می باشد.
با توجه اینکه این نرم افزار ها مبتنی بر بستر وب طراحی و پیاده سازی می شود،این امکان را به مدیران شرکت می دهد تا روند فرایند تولید را به وسیله گزارش های از پیش طراحی شده در نرم افزار در هر لحظه و از هر کجا مشاهده نماید.همچنین پیاده سازی استاندارد صفحات بر اساس اصول ریسپانسیو صفحات وب شما را از انتخاب ابزار مشاهده و بهره برداری از نرم افزار بی نیاز می کند.
تکنولوژی مورد استفاده در این سامانه ها،تکنولوژی .NET مایکروسافت بوده و در طراحی این سامانه های از بانک اطلاعات قدرتمند SQL  استفاده می شود.
نرم افزار های مدیریت فرایند تولید قابلیت نصب و راه اندازی بر روی شبکه اینترنت یا اینترانت داخلی شرکت ها را دارند و با توجه به ماهیت توسعه پذیر فرم ورک های مایکروسافت،امکان توسعه نرم افزار همواره فراهم خواهد بود.

 

نرم افراز های فرایندی تحت وب