پروژه ها| نرم افزار فرایند تولید شرکت صنعتی

نرم افزار فرایند تولید شرکت صنعتی

بستر پیاده سازی: مبتنی بر وب

تکنولوژی: دات نت مایکروسافت

معرفی نرم افزار:

این نرم افزار به سفارش یک شرکت زیر مجموعه صنایع بسته بندی طراحی و پیاده سازی شده است.تمامی مراحل ثبت داده ها از مرحله ثبت متریال اختصاصی مشتری تا داده های مربوط به تولید و و کنترل کیفی بر اساس روال اختصاصی و جاری شرکت طراحی و پیاده سازی شده تا کاربری نرم افزار برای مدیریت و پرسنل آسان باشد.

این نرم افزار فرایندی دارای ماهیت تعاملی بین مشتریان و تولید دارد و مشتریان در این نرم افزار کنترل کامل بر سفارش تولید و جزییات مربوط به آن را دارند و می توانند میزان سفارش خود را بر اساس میزان متریال اولیه ارسالی ثبت نمایند.همچنین در پنل اختصاصی خود،گزارش های مربوط به سفارشات،تولید،دریافت یا ارسال متریال را دراختیار دارند.

از سوی دیگر خطوط تولید،انبار و کنترل کیفی از طریق دسترسی های اختصاصی،اطلاعات مربوط به هر پروژه را به صورت لحظه ثبت می نمایند و مدیریت شرکت همواره اطلاعات فرایند تولید مربوط به یک پروژه را در ا ختیار دارد.همچنین،اطلاعات فرم هایی برای نظارت بر میزان متریال بکار برده شده به ازای هر پروژه در اختیار خط تولید هست تا برایند مصرف هر پروژه دراختیار مدیریت قرار داشته باشد.

پیاده سازی این نرم افزار بر بستر وب و با استفاده از تکنولوژی های مایکروسافت و زبان #C  بوده و از بانک اطلاعات SQL برای دخیره اطلاعات استفاده می کند.