راهکار| >نرم افزار مدیریت داده چاپ روی ورق فلزی

نرم افزار مدیریت داده چاپ روی ورق فلزی

نرم افزار مدیریت داده چاپ روی ورق فلزی

شرکت هایی که خدمات چاپ روی ورق های فلزی را انجام می دهند،روزانه با حجم زیادی از داده های ورودی مواجه هستند.اطلاعات سفارشات مشتریان،بندیل های ورق فلزی،اطلاعات چاپ و لاک و زینک های مورد استفاده برای چاپ بندیل ها و بسیاری از داده های دیگر.
مدیریت این داده ها به روش های سنتی می تواند در بلند مدت برای شرکت های چاپ ورق و تولید کننده های  قوطی به چالش تبدیل شود.
در این زمینه،تلاش کردیم تا با ارائه راهکار نرم افزاری موثر،داده های ورودی مورد استفاده در ارائه این نوع از خدمات را جمع آوری و مدیریت نماییم تا دسترسی به اطلاعات سفارش ها ی چاپ ورق و فرایند اجرای آن به صورت صحیح تجمیع گردد.
داد های ورودی در این سیستم به صورت پروژه محور و در بخش های مختلف مثل بخش ثبت سفارش،تولید،کنترل کیفیت و انبار ثبت و مدیریت می شود.
در ساختار این نرم افزار،هر مشتری دارای پنل اختصاصی می باشد و از این طریق می تواند با گزینش بندیل های مربوط به خود،داده های پروژه مورد نظر خود را با درج عنوان و انتخاب گزینه های مربوط به انواع لاک(محافظ داخل ورق) و انواع ورنی(محافظ خارج ورق) و ثبت زینک مربوط به ثبت سفارش بپردازد.
همچنین مشتری می تواند از طریق پنل اختصاصی خود،همواره روند سفارش و اینکه سفارش ثبت شده در چه مرحله ای قرار داد آگاه شود.
مشتریان از طریق پنل خود همچنین به گزارش های بندیل های ارسالی،بندیل های آماده و بندیل های دریافت شده دسترسی دارند و می توانند از این طریق در هر زمان به داده های اختصاصی دسترسی داشته باشند.
این نرم افزار می تواند آرشیو دقیقی از داده های بندیل های ورق موجود مربوط به هر شرکت و وضعیت آنها را در اختیار مدیران شرکت قرار دهد.
نرم افزار مدیریت داده های چاپ روی ورق فلزی با استفاده از تکنولوژی های برنامه نویسی مایکروسافت طراحی و پیاده سازی شده و شرایط سفارشی سازی مطابق با فرایند تولید شما را دارد.
این نرم افزار به صورت واکنشگرا پیاده سازی شده تا قابلیت استفاده بر روی دستگاه های مختلف را برای کاربران فراهم نماید.

 

نرم افراز های فرایندی تحت وب