راهکار| >نرم افزار مدیریت اموال شرکت

نرم افزار مدیریت اموال شرکت

نرم افزار مدیریت اموال شرکت

شرکت های مختلف ،فارغ از اینکه در چه زمینه ای فعالیت می کنند،لیست بلند بالایی از اموال را تحت اختیار  دارند که به روز نگهداری داده های آن چالش بزرگی برای مدیران شرکت خواهد بود.به سختی می توان وضعیت استفاده یا عدم استفاده ، پرسنلی که تجهیز را در اختیار دارد یا وضعیت اموال از نظر سلامت را در کنترل داشت و به روز رسانی کرد.
نرم افزار مدیرت اموال شرکت،راهکاری موثر را در این زمینه ارائه می کنند.نرم افزار های مدیرت اموال،شرکت ها را یاری می کنند تا بتوانند تاریخچه اموال شرکت را همواره در اختیار داشته باشند.اطلاعات خرید ،سرویس و نگهداری،نفر استفاده کننده،تاریخ انقضا،فروشنده و بسیاری از اطلاعات مفید دیگر را می توان در سیستم نگهداری کرد و در مواقع لزوم در دسترس داشت.
نرم افزار مدیریت اموال شرکت ،بر اساس ساختار اداری و سازمانی شما پیاده سازی خواهد شد تا حداکثر سازگاری و مطابقت با فرایند مدیریت از پیش تعیین شده سازمان را در اختیار شما قرار دهد.
نرم افزار های مدیرت اموال ،می توانند با ایجاد تاریخچه های خرید و سرویس،کد های یکتا،دسته بندی های معین و ضمیمه کردن فایل های مرتبط مثل فایل های اسکن شده فاکتور ها یا برگه های گارانتی آرشیو کاملی از داده های مربوط به تجهیزات سازمان را نگهداری نمایند.
با توجه به اینکه بستر پیاده سازی این نرم افزار ها وب می باشد، در شرایطی که شرکت ها دارای دفاتر غیر متمرکز هستند یا نمایندگی های مختلف در نقاط دیگر دارند محدودیتی در ثبت داده و بازیابی اطلاعات اموال وجود نخواهد داشت.
نرم افزار های مدیریت اموال شرکت ها، مبتنی بر وب،بر پایه فریم ورک های دات نت مایکروسافت و با استفاده از بانک اطلاعات 
Sql Server  طراحی و پیاده سازی می شود و بر حسب نیاز می تواند بر بستر اینترنت یا شبکه داخلی پیاده سازی شود.
 

 

نرم افراز های فرایندی تحت وب