پروژه ها| نرم افزار آرشیو اسناد مهندسی

نرم افزار آرشیو اسناد مهندسی

بستر پیاده سازی: مبتنی بر وب

تکنولوژی: دات نت مایکروسافت

معرفی نرم افزار:

این نرم افزار به سفارش یک شرکت فنی و مهندسی در زمینه تولید ماشین های بزرگ صنعتی طراحی و پیاده سازی شده است.وظیفه این نرم افزار،آرشیو اسناد فنی و مهندسی تولید شده در واحد های مختلف مهندسی شرکت و ثبت اطلاعات آنها به همراه فایل فیزیکی در سیستم های سروری اختصاصی شرکت می باشد تا دسترسی به فایل های پروژه و استفاده و بهره برداری از آنها در طول زمان آسان باشد.

واحد های مختلف مهندسی با تولید فایل های مختلف از جمله فایل های متنی یا نقشه های مهندسی این فایل ها را به صورت فیزیکی بر روی سیستم ذخیره می کردند که همواره چالش های جستجوی فایل و ناقص شدن داده ها ،اطلاعات تولید شده را تهدید می کرد.به همین منظور نرم افزار آرشیو اسناد مهندسی،بر اساس استاندارد ها و الزامات شرکت و به صورت یک نرم افزار اختصاصی طراحی و پیاده سازی شد.

تمامی فایل های آرشیو شده ،مبتنی بر پروژه،بر اساس تاریخ و همراه با رویژن سند قابلیت ثبت دارند تا دسترسی به فایل ها آسان تر شده باشد.

این نرم افزار قابلیت توسعه و اضافه کردن دیگر فرایند های مورد نیاز در سیستم های مهندسی را دارد.