رزومه من

تیم توسعه نرم افزار شایان،تمرکز کاری خود را بر روی طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای فرایندی اختصاصی قرار داد ه است.طیف وسیعی از شرکت ها،تولید کننده ها،و همه کسانی که علاقمند هستند،فرایند کاری خود را با تکیه بر تجربه کاری خود و بر پایه ایده های شخصی پیاده سازی کنند می توانند راهکارهای خود را بر بستر یک محیط نرم افزاری مبتنی بر وب در دسترس خود داشته باشند.

ایده تیم توسعه شایان این است،که همواره یک نرم افزار کوچک در شراطی که منطبق بر نیازهای شما پیاده سازی شده باشد ،در بهبود فرایند کاری روزانه می تواند موثرتر از سیستم های بزرگ با هزاران ماژول عمل نماید.

ما امیدواریم، محصول تولید شده نهایی ،نرم افزاری باشد که در بهبود فرایند تولید،حفظ و نگهداری دانش بدست آمده شرکت،و ایجاد دسترسی های بهتر به داده ها برای مدیران و کارکنان همواره مفید و موثر عمل کند.

درباره ما